W
W
WM AI
Search
K

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. KONU
İşbu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya ait "web master ai" adlı web sitesi (wmaster.net) üzerinden dijital içerik oluşturmak için başlık belirlemesi, içerik üretimi ve online ödeme işlemleri ile ilgili olarak mesafeli satış yapmasını düzenlemektedir.
2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE AMACI
3.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında, Alıcı'nın Satıcı'nın web sitesi üzerinden verilen başlık için içerik üretim hizmetini satın alması ve ödeme yapması konusunda anlaşmışlardır.
3.2. Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'nın web sitesinde sağlanan dijital içeriğin teslimi ve kullanımı için gerekli olan hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.
3. SÖZLEŞME KONUSU İÇERİK
4.1. Satıcı, web sitesi üzerinden belirlenen başlık doğrultusunda içerik üretecektir.
4.2. İçerik, dijital bir ürün olup, Alıcı'nın belirtilen ödeme yöntemi ile satın aldığı andan itibaren ulaşılabilir hale gelecektir.
4. ÖDEME KOŞULLARI
5.1. Alıcı, paket için belirlenen ücreti, web sitesi üzerinde tercih edilen ödeme sistemi olan "PayTR" aracılığıyla ödeyecektir.
5.2. Ödeme işlemi sırasında gerekli olan tüm bilgiler, PayTR güvenlik önlemleri ile korunmaktadır. Satıcı, ödeme işlemi sırasında Alıcı'nın finansal bilgilerine erişim sağlamaz ve saklamaz.
5.3. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, paket alıcıya tanımlanacak ve kullanılabilir hale gelecektir.
5. CAYMA HAKKI
6.1. Alıcı, dijital içerik olduğu için paket satın aldıktan sonra cayma hakkının bulunmadığını kabul eder.
6. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIK
8.1. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. SON HÜKÜMLER
9.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan tüm yazılı ve sözlü anlaşmaları kapsamakta olup, Sözleşme hükümlerine uymayan hallerde Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Taraflar, işbu Sözleşme'yi okuyup anlamış, içeriğini kabul etmiş ve gönüllü olarak imzalamışlardır.
Last modified 6mo ago